Утвърдена модерна и просперираща фирма в областта на строителния мениджмънт 0885 023 060 - Технически отдел

Общи условия

Когато посещавате, разглеждате или използвате този сайт, Вие заявявате, че разбирате и приемате посочените в същия права и задължения.
„Алпин Билдинг“ ЕООД си запазва правото да променя тези условия.

Съгласие

Използването на този сайт представлява Вашето съгласие и приемане без промяна на условията и забележките изложени по-горе.
В допълнение, като условие за използването на този сайт, Вие декларирате и гарантирате, че няма да използвате този сайт за цел, която е незаконна, неморална или забранена от тези условия и забележки. При възражения и несъгласия с условията и забележките изложени тук, не използвайте този сайт. Други споразумения, освен това и споразуменията между Вас и Alpinbuiling.com, свързани с продажба на стоки и услуги към вас чрез този сайт, няма да се считат за реални.

Поверителност на личните данни

Alpinbuiling.com цени високо Вашето доверие и Ви уверява, че информацията, която въвеждате в нашия сайт ще бъде използвана единствено и само с цел обслужване на Потребителите.
„Алпин Билдинг“ ЕООД гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общи условия.

„Алпин Билдинг“ ЕООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация, „Алпин Билдинг“ ЕООД  е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

Интелектуална собственост

„Алпин Билдинг“ ЕООД агресивно налага своите права върху интелектуалната собственост с цялата строгост на закона.
Името на „Алпин Билдинг“ ЕООД /Alpin Building , логото на Alpin Building и Алпина 2000 или други регистрирани търговски марки на „Алпин Билдинг“ ЕООД не могат да бъдат използвани по никакъв начин, включително и в областта на рекламата или реклама, свързана с разпространение на материали от този сайт, без предварително писмено разрешение от „Алпин Билдинг“ ЕООД .