Утвърдена модерна и просперираща фирма в областта на строителния мениджмънт 0885 023 060 - Технически отдел

Кариери

“Алпин Билдинг” ЕООД участва в проект по ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.
ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.003-0324

Повече информация

Свободни позиции


Може да разгледате свободните ни позиции, за да станете част от нашия екип.

виж повече