Утвърдена модерна и просперираща фирма в областта на строителния мениджмънт 0596 321 70 - складова база 0885 023 060 - технически отдел

Хотел „Свети Георги” , гр. Поморие

• Хотел „Свети Георги” , гр. Поморие 
"Алпин билдинг" ЕООД е извършил фасадна топлоизолация и покривна хидроизолация на обекта

към сайта на Възложителя

Галерия