Утвърдена модерна и просперираща фирма в областта на строителния мениджмънт 0885 023 060 - Технически отдел

История

2005г. – стартира дейност под наименованието ЕТ„Алпина 2000”. Изпълнява довършителни работи по възложените й строителни обекти.
За кратко време фирмата увеличава многократно своя персонал. Същевременно усъвършенства и разширява дейността си. Специализира се в извършването на фасадни решения и саниране на сгради.

2007г. - прераства в „Алпин Билдинг” ЕООД.
Широкият й предмет на дейност обхваща както строителството на жилищни, хотелски и промишлени сгради, така и екстериорно и интериорно жилищно саниране, височинно-ремонтни услуги и реставрации по алпийски способ, хидроизолационна защита на сгради и съоръжения.

Днес
2019г. - „Алпин Билдинг” ЕООД разполага със собствена модерно развита складова база с обща площ над 5000 кв.м. Поддържа широк асортимент от собствени строителни машини, специализирано оборудване и съоръжения. Работи с високо квалифициран персонал от инженери, технически ръководители и специализирани строителни бригади. Клиентите получават комплексно първокласно обслужване и професионални консултации.

Само за последните три години „Алпин билдинг” ЕООД реализира над 100 000 кв.м фасади, над 200 000 кв.м вътрешни мазилки, повече от 100 000 кв.м замазки и над 30 000 кв.м покривни хидроизолации.

В работата си използва съвременни технологии и влага материали с доказано високo качествo на водещи утвърдени фирми.

„Алпин Билдинг” ЕООД продължава целеустремено да поддържа и насърчава предприемаческия дух в компанията, следвайки стриктно стремежа си към непрекъснато усъвършенстване.