Утвърдена модерна и просперираща фирма в областта на строителния мениджмънт 0887 741 707 0885 023 060 - Технически отдел

Внедряване на енергоспестяващи мерки, гр. Елхово

Внедряване на енергоспестяващи мерки по Националната програма за енергийна ефективност на жил. сграда в гр. Елхово, ул. Александър Стамболийски №133