Утвърдена модерна и просперираща фирма в областта на строителния мениджмънт 0596 321 70 - складова база 0885 023 060 - технически отдел

Внедряване на енергоспестяващи мерки, гр. Елхово

Внедряване на енергоспестяващи мерки по Националната програма за енергийна ефективност на жил. сграда в гр. Елхово, ул. Александър Стамболийски №133