Утвърдена модерна и просперираща фирма в областта на строителния мениджмънт 0887 741 707 0885 023 060 - Технически отдел

Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Пристройка към учебни кабинети в периферното пространство на неорганичен корпусн при Университет "Проф. д-р Асен Златаров",гр. Бургас
"Алпин Билдинг" ЕООД е извършил цялостно изграждане на пристройката. Направена е площадкова ВиК инсталация, както и вертикална планировка.