Утвърдена модерна и просперираща фирма в областта на строителния мениджмънт 0885 023 060 - Технически отдел

Мисия и ценности

Мисията на „Алпин Билдинг“ ЕООД е да предоставя качествени и конкурентни решения в областта на високото и ниското строителство. Независимо дали става въпрос за жилищни, търговски, ваканционни проекти или проекти за обществена инфраструктура, компанията има готовност с подходящите решения. В лицето на „Алпин Билдинг“ ЕООД ще откриете истински професионалист, стабилен и надежден бизнес партньор, готов да отговори на Вашите изисквания и да работи бързо, качествени и без компромисно.

Визията за развитие на фирмата е да създава надеждно и качествено строителство в България. Тя се основава на три основни стълба:
• Да печелим и пазим доверието и уважението на клиентите и партньорите си, да отговаряме на техните нужди и да изпълняване коректно всеки ангажимент към тях.
• Да създаваме на служителите си възможности за развитие и да възнаграждаваме успеха
• Да помагаме за по- доброто качество на живот и развитие на местните общности- там където работим

В работата си „Алпин Билдинг“ ЕООД се ръководи от следните ценности:
Етика- честност, справедливост и почтеност
• Стабилност- качество и надежност на изпълнението
• Сигурност и безопасност
 Устойчиво развитие в полза на компанията, клиента и обществото
• Иновация
• Оперативни постижения