Утвърдена модерна и просперираща фирма в областта на строителния мениджмънт 0885 023 060 - Технически отдел

Сертификати

СЕРТИФИКАТИ на системи за управление по ISO :
  • СЕРТИФИКАТ на система, съгласно БДС EN ISO 9001 : 2015
    Система за управление на качеството, с която „Алпин Билдинг” ЕООД отговаря в най-висока степен на изискванията за качество на своите потребители.
  • СЕРТИФИКАТ на система, съгласно БДС EN ISO 14001 : 2015
    Система за управление на околната среда, с която „Алпин Билдинг” ЕООД следва стриктно принципа към непрекъснато усъвършенстване. Дейността си осъществява в подкрепа на опазването на околната среда и предотвратяване на замърсяването по начин, който максимално отчита социално-икономическите нужди.
  • СЕРТИФИКАТ на система, съгласно BS OHSAS 18001 : 2007
    Система за управление на здравето и безопасността при работа,  благодарение на която управлението на персонала в „Алпин Билдинг” ЕООД се осъществява в рамките на разумен и допустим професионален риск.

Фирмата прилага успешно международно отвъдените системи за управление в следните области – Строителство, проектиране, възстановяване, ремонт, реконструкция, саниране и укрепване на обекти от високото, инфраструктурното, транспортното, енергийното, хидротехническото, комуникационното и благоустройственото строителство. Строителство, реставрация на инфраструктурни, туристически, археологически обекти и обекти, паметници на културата. Отделни видове СМР.